Вътрешен транспорт

В условията на нестихваща конкуренция и много динамична икономическа обстановка, в днешно време е изключително важно да планирате своя бизнес с навременна доставка на вашите стоки. В лицето на Етна Карго, Вие може да откриете сигурен и надежден партньор за доставка  на вашите стоки в уговрените с Вас срокове до всяка точка в страната.

 

Ние предлагаме цялостно решение за транспорта на вашати пратки в България:

Ние работим в съответствие с Общите условия на Националното сдружение на българските спедитори.

За директна връзка с отдел Транспорт.

Контакт

За допълнителна информация, бихте могли да изпратите директно запитване към нашите служители.