Митнически услуги

“Етна Карго” ООД е лицензиран митнически агент с №251-1/05.03.2002г. и предлага митническо представителство на своите клиенти по смисъла на чл.5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове. Дружеството изпълнява митническа дейност на  ТМУ Столична и прилежащото му митническо бюро София - Изток BG0050808, Митница „Аерогара“- София.

Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти, които ще Ви консултират по въпроси, свързани с митническите услуги и операции, компетентно и в срок. Ще Ви сътрудничим при изготвянето на необходимите митнически документи, разрешителни и сертификати, тарифиране на стоки и други.

При работата си дружеството оперира с програмен продукт „Алфа Агент“, който ни осигурява директна електронна връзка с електронния сървър на Агенция „Митници“. Програмата намалява вероятността за грешки и оптимизира процеса на освобождаване на стоките.

Благодарение на системните модули за митническо деклариране, манифестиране и складиране, клиентите ни могат да разполагат с непрекъснато актуализираща се справка  за наличностите по Декларациите за митническо складиране (J).

Ако бъдете наши клиенти,  професионалистите ни ще Ви спестят време, усилия и средства.

Основните услуги, които предлагадружеството са:

  • Митническо представителство при внос (импорт), износ (експорт), транзит и митнически режим
  • Съхранение на стоки под режим митническо складиране - склад от тип „ А”
  • Транзитиране и реекспортиране на стоки
  • Изготвяне на митнически и транспортни документи
  • Консултации по тарифиране на стоките и митнически процедури
  • EORI регистрация
  • Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи
  • Банкови гаранции
  • Предаване на данни към митническите учреждения по електронен път
  • Услуги по застраховане на товарите
За допълнителна информация бихте могли да се обърнете към нашите служители на телефон 02 9798292, факс 02/9781346 и ел.поща: customs@etnacargo.com
Етна Карго ООД работи на база Общите спедиторски условия и Общите складови условия на Българското сдружение за спедиция, транспорт и логистика (НСБС).
За допълнителна информация, бихте могли да изпратите директно запитване към нашите служители.
alt

Свържете се с нас