Полезна информация

 

ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕТНА КАРГО ООД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ (ERP)” ПО ОП КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2007-2013

В периода 27.04.2012 – 27.10.2013 г. ЕТНА КАРГО изпълни проект № 4МС – 02 -5/27.04.2012 “Повишаване конкурентоспособността на Етна Карго ООД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP)”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

* ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ:

Условия

* ОБЩИ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ

Условия

Етна Карго ООД работи на база Общите спедиторски условия и Общите складови условия на Българското сдружение за спедиция, транспорт и логистика (НСБС).

Ние работим в съответствие с Общите условия на Националното сдружение на българските спедитори.