Сух склад

Складова дейност и дистрибуция

Складиране и съхранение на стоки под митнически контрол

Предлагаме Ви лицензиран временен митнически склад, оборудван с всичко необходимо за съхранение и контрол на стоките.

Ангажираме се с цялата документация, свързана с престоя, товаренето, а по-късно и транспортирането им.

  • Оформяне и подаване на документи за складиране и получаване на митническо направление.
  • Организация на дейности като товарене, разтоварване, окрупняване и разделяне на партиди, следене на складови наличности

Разполагаме с две многофункционални складови бази разположени в София, района на Гара Искър, в близост до двете магистрали към София и към Варна и предлагаме на нашите клиенти:

  • Свободно складиране и логистика на промишлени стоки;
  • Договорна логистика – Етна Карго ООД може да поеме изцяло логистиката Ви, като създаде система/процес на складиране, която отговаря специално на Вашите изисквания и тези на Вашите клиенти.
  • Комисиониране. Доставка на каквото количество от Вашите складови наличности пожелаете до всяко място.
  • Палетизиране и разпалетизиране. Нашите опитни складови служители гарантират максимална сигурност за Вашите стоки при палетизиране / разпалетизиране.
  • Етикетиране. Обозначаване на Вашите стоки за улеснено разпознаване при транспорт, складиране и продажба
  • Опаковане и пакетиране. Опаковане на Вашите стоки за максимална сигурност по време на транспорт.
  • Управление на поръчките. Нашата модерна система за управление на поръчките ще Ви позволи лесно и ефективно да се разпореждате с Вашите стоки в склада.
  • Дистрибуция в страната;
За допълнителна информация, бихте могли да изпратите директно запитване към нашите служители.
alt

Свържете се с нас