30.11.2015 08:32

Одобрен икономически Оператор


Одобрен икономически Оператор

На 11.10.2015г. „Етна Карго“ ООД придоби статут на Одобрен Икономически Оператор (ОИО) и получи комбиниран Сертификат за Опростени митнически процедури/ Сигурност и безопасност (AEOF). Този статут и сертификат се предоставят от Агенция “Митници” след извършване на цялостен одит на дейността на „Етна Карго“ ООД и покриване на високите изискванията на митническите власти. Статусът на ОИО е общоприет и използван в рамките на целия Европейски съюз.

Също така „Етна Карго“ ООД придоби и Удостоверение за Одобрен Получател/Изпращач и от 01.05.2016г. работи в качеството си на такъв. Сертификата дава право на преференциално третиране при митническият контрол по отношение на сигурност и безопасност, както и работа по опростена митнически процедури. Основните предимства, които предоставя Сертификата за ОИО са: - транспортните единици не чакат на митница , а на определените от нас места, където се извършва митническото освобождаване на стоките. - Облекчен достъп до електронното митническо обслужване - Намален физически и документален контрол - Обработка на пратките с приоритет в системата на Агенция „Митници“ - По-добро сътрудничество с митническите власти - Гарантирана добра репутация на „Етна Карго“ ООД, като представляващ своите клиенти пред Агенция Митници, спрямо фирми, които не притежават въпросния сертификат Сътрудничеството на българските оператори с фирми, притежаващи статут на ОИО предоставя конкурентно предимство не само на местният пазар, а и в международен план.